Imię Nazwisko solisty lub wokalisty zespołu/first name last name of solist

  Data urodzenia / birth date

  Rodzaj podkładu muzycznego/background music

  Szkoła lub instytucja zgłaszająca/school address

  Tytuły piosenek , autor/ songs titles and author

  Nazwa zespołu i imiona nazwiska członków/name and band members

  Email telefon solisty lub wokalisty zespołu/email address /phone (+international code number)

  Kategoria / Category

  Imię Nazwisko telefon email do opiekuna solisty lub zespołu/teacher email adres and phone (+international code number)

  13 PLN Obiad/lunch TAK lub NIE / YES OR NOT

  UWAGI/NOTES:


  Oświadczam że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rejestracji na konkursie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.