FUNDACJA „CENTRUM SZTUKI I KULTURY PRO MUSICA”
16-030 Ogrodniczki, Sosnowa 26

KRS: 0000553976, NIP: 5423244634

email: sekretariat.promusica@gmail.com

 

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

  1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-KULTURALNEJ SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU KARIERY DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONYCH MUZYCZNIE, A TAKŻE DOROSŁYCH ARTYSTÓW MUZYKÓW.
  2. POPULARYZACJA I PROMOWANIE MUZYKI RÓŻNYCH STYLÓW, EPOK I GATUNKÓW W ZAKRESIE MUZYKI POWAŻNEJ, ROZRYWKOWEJ I LUDOWEJ.
  3. WSPOMAGANIE, POPULARYZACJA I PROMOCJA WSZELKICH INICJATYW ŁĄCZĄCYCH W SOBIE ROŻNE RODZAJE SZTUKI: TEATR, PLASTYKA, MUZYKA, TANIEC I FILM.
  4. WSPIERANIE I POMOC W ROZWOJU INDYWIDUALNYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH.
  5. ROZWIJANIE KONTAKTÓW POMIĘDZY POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI TWÓRCZYMI I NAUKOWYMI.
  6. WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE KONKURSÓW ARTYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z MUZYKA, TAŃCEM, TEATREM I FILMEM.
  7. POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO, ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY MAJA UTRUDNIONY DOSTĘP DO EDUKACJI.
  8. POSZUKIWANIE I PROMOWANIE MŁODYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH.
  9. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI MAJĄCYCH PODOBNE CELE I WSPÓŁPRACA Z NIMI.  

NR KONTA:

Fundacja ” Centrum Sztuki i Kultury Pro Musica”
KRS 0000553976

ul. Sosnowa 26

16-030 Ogrodniczki

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

PLN : PL 59 2030 0045 1110 0000 0406 6350 BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX