SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD PRZESŁUCHAŃ

VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU INSTRUMENTÓW DĘTYCH FINALIS 2024

Harmonogram konkursu i prób z akompaniatorami zostanie opublikowany najpóźniej 28 października 2024

Każda kategoria występuje w 1 terminie.

Nie ma możliwości zmiany daty i godziny występu.