Nazwa zespołu / Name

  Imiona i nazwiska i daty urodzenia członków zespołu / Members

  Jednostka kierująca na konkurs (np. szkoła, parafia) / Name of institution

  Imię i nazwisko instruktora, opiekuna zespołu / Teacher's name

  Dane kontaktowe instruktora (adres e-mail, numer telefonu) / Teacher's email address and phone number (+international code number)

  Kategoria

  Prezentowane utwory (tytuł, autor tekstu, autor muzyki, przewidywany czas wykonania) / Songs: titles, author, time

  Rodzaj podkładu muzycznego, instrumenty wchodzące w skład zespołu / Music background

  Obiad (13 zł) / Lunch (13 PLN)

  Tak / YesNie / No

  UWAGI / NOTES


  Oświadczam że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rejestracji na konkursie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.