Egidijus Stanelis v4 - 1aEgidijus Stanelis – waltornia

Waltornista. Ukończył Litewską Akademię Muzyczną w 1998 roku.
Kontynuował studia w Norwegii w Norwegian Music
Akademia w Oslo u profesora  Froydisa Ree Wekre.
W 1994 roku  został zwycięzcą Konkursu im. J. Pakaknisa
Jest  waltornistą w Litewskiej Narodowej Orkiestrze Symfonicznej. Jako członek różnych zespołów i orkiestr występował w wielu krajach i na festiwalach.
Jest także aktywnym promotorem muzyki na waltornię i jest
współorganizatorem French Horn Ensemble i warsztatów związanych International
Hanseatic days. Był założycielem i członkiem  Horn Quartet of Lithuania którywystępował z różnymi orkiestrami .

Jest także założycielem, organizatorem i kierownikiem artystycznym Respublican Young Performers Festival „Vilniaus Fanfaros”.
Od 2005 roku Egidijus Stanelis jest Docentem na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru.

Jego studenci pracują w głównych litewskich orkiestrach i zespołach.