p.k.1

Prezes

Przemysław Kosieliński

tel: 603188108

 

s.b.1

Wiceprezes

Sławomir Bielski

tel: 604296241

Elwira B

Sekretarz

Elwira Bacławska

Marlena O

Sekretarz konkursu Finalis 2018

 

 

 

 

Białostocka Fundacja Pro Musica represents maestro Andrea Loss in Poland:

concerts, workshops, seminars, etc.

tel.: 603188108, e-mail: sekretariat.promusica@gmail.com

 

 

 

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

  1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-KULTURALNEJ SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU KARIERY DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONYCH MUZYCZNIE, A TAKŻE DOROSŁYCH ARTYSTÓW MUZYKÓW. 
  2. POPULARYZACJA I PROMOWANIE MUZYKI RÓŻNYCH STYLÓW, EPOK I GATUNKÓW W ZAKRESIE MUZYKI POWAŻNEJ, ROZRYWKOWEJ I LUDOWEJ. 
  3. WSPOMAGANIE, POPULARYZACJA I PROMOCJA WSZELKICH INICJATYW ŁĄCZĄCYCH W SOBIE ROŻNE RODZAJE SZTUKI: TEATR, PLASTYKA, MUZYKA, TANIEC I FILM. 
  4. WSPIERANIE I POMOC W ROZWOJU INDYWIDUALNYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH. 
  5. ROZWIJANIE KONTAKTÓW POMIĘDZY POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI TWÓRCZYMI I NAUKOWYMI. 
  6. WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE KONKURSÓW ARTYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z MUZYKA, TAŃCEM, TEATREM I FILMEM. 
  7. POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO, ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY MAJA UTRUDNIONY DOSTĘP DO EDUKACJI. 
  8. POSZUKIWANIE I PROMOWANIE MŁODYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH. 
  9. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI MAJĄCYCH PODOBNE CELE I WSPÓŁPRACA Z NIMI.

NR KONTA:

Białostocka Fundacja Pro Musica

KRS 0000553976

 

ul. Korzeniowskiego 19

15-519 Białystok

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

BIC (SWIFT): GOPZPLPW

IBAN (Nr konta) PL59203000451110000004066350

Lub PayPal: